top of page

Søk støtte til kurs eller retreat
på Søsætra

Stiftelsen tilbyr nå en unik mulighet om å søke økonomisk støtte til arrangementer

på Søsætra i 2025.

 

Formål:

Vi ønsker å stimulere til bruk av Søsætra og gjøre stedet kjent for flere. 

 

Hva kan det søkes om:

Du/dere kan søke om støtte til kurs eller retreater som passer innenfor stiftelsens formål om å fremme bevissthet, emosjonell og relasjonell kompetanse. Det kan være ulike former for meditasjon, terapeutiske gruppeprosesser, dans, bevegelse, yoga eller andre lignende tilnærminger. Arrangementet må gjennomføres innen 2025, og inneholde minimum 3 overnattinger, minimum 10 deltakere. 

 

Hvem kan søke?

Privatpersoner, organisasjoner eller foreninger.

 

Søknadsfrist

1.september 2024.

Det vil tildeles 25.000 til fire ulike prosjekter, totalt 100.000.

 

Vurdering av søknaden

Styret gjør en helhetlig vurdering av alle søknader ut fra hensyn som:

  • Søknadens relevans for stiftelsens formål

  • Kvalitet og innhold

  • Realisme og gjennomføringsevne

  • Inkludering og trygghet

  • Arrangørens erfaring og kompetanse

  • Innovasjon eller unike aspekter

  • Målgruppe

 

Se søknadsskjema (PDF og Word) for mer informasjon og veiledning.

Group Hug
bottom of page