top of page

Om stiftelsen

Formål

Stiftelsen arbeider for å skape en bedre verden ved å støtte tiltak som bidrar til økt bevissthet, relasjonell og emosjonell utvikling/kompetanse. Økt bevissthet og selvinnsikt gjør at vi tar bedre vare på oss selv, hverandre, og kloden vi lever på. Vi vil jobbe for at det skal bli like naturlig å trene sinn og hjerte som å trene kroppen vår. 

Stiftelsen eier og driver retreatstedet Søsætra. Stedet er for tiden under oppussing, planlagt åpning er januar 2025. 

 

Styret

Et engasjert styre bidrar til at midlene forvaltes på best mulig måte. 

Rådgivergruppe

Styret samarbeider med en rådgivergruppe bestående av tre anerkjente fagpersoner; Michael de Vibe, Anne Sælebakke og Arild Bjørndal. Dette er kapasiteter innen helsefremmende arbeid, nærvær og psykisk helse. Gruppen bistår styret med faglige vurderinger og strategiutvikling, i tillegg til å tilby veiledning til søkere av prosjektmidler. 

Michael de Vibe

Michael de Vibe

Michael er utdannet lege og familieterapeut med doktorgrad i mindfulness. Han har lenge arbeidet med kvalitet i helsetjenesten og underviser og forsker på nærvær. Driver nettbasert plattform i oppmerksomhetstrening. 

Anne-2020-scaled_edited.jpg

Anne Sælebakke

Anne er utdannet lærer, fysioterapeut og psykoterapeut med bred erfaring fra helsefremmende arbeid - spesielt knyttet til barn og unge. Hun har i mange år arbeidet med oppmerksomt nærvær innenfor utdanningsfeltet.

Arild Bjørndal

Arild Bjørndal

Arild er utdannet lege og arbeider som direktør i Centre for Evidence and Implementation – en global kunnskapsorganisasjon med fokus på barn og familier. Han har i en årrekke vært professor II i samfunnsmedisin.

bottom of page