top of page

Tildelinger

Her finner du en oversikt over prosjekter og aktiviteter som har mottatt støtte. Tildelingsarkivet oppdateres fortløpende.

Mars 2023

Novistiftelsen

Traumeorienterte kurs i Ukraina - for barn, foreldre, lærere og fagpersoner 

Mars 2023

Anne Sælebakke

Bokprosjekt knyttet til utvikling av empati. 

Mars 2023

Mindfulness Norge

Videreutvikling av foreningens aktivitet og tilbud. 

2022

Lær Mindfulness

"Lær mindfulness" er et kurs for ungdom som er utviklet i samarbeid med Kvadraturen videregående skole i Kristiansand. Det er jobbet med over flere år og utviklet av Nedvin Huskovic, faglærer på skolen og mindfulness instruktør. Prosjektet ble tildelt midler fra stiftelsen for å tilpasse kurset og dekke kursavgiften for brukere hos Ungteam. Ungteam er et oppfølgingstilbud for ungdom mellom 16 og 25 år og hjelper unge som sliter med rusproblemer, psykiske og/eller sosiale problemer.

bottom of page