top of page

Tildelinger

Her finner du en oversikt over prosjekter og aktiviteter som har mottatt støtte. Tildelingsarkivet oppdateres fortløpende.

Oktober 2023

Hå Kommune

Utvikling av materiall til bruk i møte med foreldre og personal til 1-åringene.

Oktober 2023

Vinje Kommune

Livsmestring og nærværstrening for barn

Oktober 2023

ROS - Rådgivning om Spiseforstyrrelser

Støtte til kursopphold for brukere og ansatte

Mars 2023

Novistiftelsen

Traumeorienterte kurs i Ukraina - for barn, foreldre, lærere og fagpersoner 

Mars 2023

Anne Sælebakke

Bokprosjekt knyttet til utvikling av empati. 

Mars 2023

Mindfulness Norge

Videreutvikling av foreningens aktivitet og tilbud. 

2022

Lær Mindfulness

"Lær mindfulness" er et kurs for ungdom ved Kvadraturen videregående skole i Kristiansand. Kurset er utviklet av Nedvin Huskovic. 

bottom of page