top of page

Søk støtte til bokprosjekt

Hva støtter vi? 

Bokprosjekter som er i tråd med stiftelsens formål om å bidra til økt bevissthet, relasjonell og emosjonell utvikling/kompetanse. Aktuelle fagområder kan være; utviklingspsykologi, nevrovitenskap, tilknytningsteori, traumeforståelse, mindfulness og kontemplative metoder.

Søknadsfrister

Søknadsfrist for bokprosjekter er 1.mars hvert år. Søknader behandles grundig av stiftelsens styre. I 2024 støttes prosjekter med inntil 100 000. 

Se søknadsskjema (PDF og Word) for mer informasjon og veiledning.

bottom of page