top of page

Søk støtte til prosjekter

Hva støtter vi? 

Stiftelsen har en todelt strategi. Vi støtter 1) prosjekter som fremmer bevissthetsarbeid/prosessarbeid for voksne og 2) prosjekter hvor målgruppen er barn og unge, og/eller foreldre, ansatte i barnehage/skole/helsestasjon. Relevante metoder/tilnærminger i prosjektene kan være sosial emosjonell læring, mindfulness/oppmerksomt nærvær, traumeorientert terapi/tilnærming og gruppeprosesser. Aktuelle fagområder er utviklingspsykologi, nevrovitenskap, tilknytningsteori, traumeforståelse, mindfulness og kontemplative metoder.

Hvem kan søke? 

Midler kan tildeles organisasjoner, foreninger eller bedrifter, og i noen tilfeller enkeltindivider. Stiftelsen støtter prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Benytte Søsætra?

Søsætra Retreatsted eies og drives av stiftelsen. Det er mulig å søke om støtte til opphold på Søsætra, enten som en del av et prosjekt eller som hovedaktivitet i prosjektet. 

Søknadsfrister

Det er to søknadsfrister i løpet av året (1.mars og 1.september). Søknader behandles grundig av stiftelsens styre. I 2024 støttes prosjekter med inntil 100 000. 

Behov for veiledning i søknadsskriving eller prosjektplanlegging?

Vi vil legge til rette for solide prosjekter og har derfor et tilbud om veiledning fra erfarne seniorrådgivere innen feltet. Send epost til soknad@enbedreverden for mer informasjon senest 3 uker før søknadsfristen.

Se søknadsskjema (PDF og Word) for mer informasjon og veiledning. (Sjekk at du benytter versjon 1.3). 

bottom of page