top of page

Søk støtte

Stiftelsen arbeider for å skape en bedre verden ved å støtte tiltak som bidrar til økt bevissthet, relasjonell og emosjonell utvikling/kompetanse. Økt bevissthet gjør at vi tar bedre vare på oss selv, hverandre, og kloden vi lever på. Vi vil jobbe for at det skal bli like naturlig å trene sinn og hjerte som å trene kroppen vår. 

Midler vil i hovedsak tildeles prosjekter som inneholder helhetlige metoder som mindfulness/oppmerksomt nærvær, kroppsorientert terapi, traumeorientert terapi/tilnærming og gruppeprosesser. Aktuelle fagområder er utviklingspsykologi, nevrovitenskap, tilknytningsteori, traumeforståelse, mindfulness og kontemplative metoder.

Stiftelsen støtter prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Det er to søknadsfrister i løpet av året (1.mars og 1.september), søknader behandles grundig av stiftelsens styre. Midler kan tildeles enkeltindivider, organisasjoner, foreninger eller bedrifter. I 2023 støttes prosjekter med inntil 100 000. 


Se søknadsskjema (PDF og Word) for mer informasjon og veiledning. (Sjekk at du benytter versjon 1.2). 

bottom of page